Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại, của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại, của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149097-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Khu kinh tế, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng