Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tham quan du lịch cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tham quan du lịch cho người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-102975-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng biển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sĩ quan Thủ tục, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục và Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 phút, sau khi Biên phòng cửa khẩu tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng