Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Đồng Nai

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNA-012361-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý khu công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Chính sách Lao động thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, số 05, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng