Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS404
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nộ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng lao động
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận "một cửa" Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Tòa nhà 8 tầng, CC02 Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thời gian làm việc, buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h00). Ngày thứ bảy, sáng từ 8h00 đến 11h30 (Trừ các ngày nghỉ lễ, tết)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại bộ phận "một cửa", nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận "một cửa" kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng quy định
Bước 3: Doanh nghiệp nộp lệ phí, nhận phiếu thu tiền lệ phí tại bộ phận kế toán và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" (theo đúng thời gian đã quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trước thời hạn ít nhất 20 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Văn bản để chứng minh việc người sử dụng lao động đã thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài (đối với người nước ngoài được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động).
Nếu tuyển người nước ngoài thông qua Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh, thành phố thì không cần văn bản chứng minh đã đăng báo tuyển lao động nêu trên. (Kèm bản sao hợp đồng tuyển lao động, theo mẫu số 13, Ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Tất cả các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt Nam, được công chứng hoặc chứng thực. Việc hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ của người nước ngoài phải được thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam
Giấy phép lao động đã được cấp (hoặc bản sao)
03 ảnh màu (3x4) đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (bản chính, theo mẫu số 01, Ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (bản chính, theo mẫu số 07, Ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Giấy phép lao động
Tải về
1. Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Hợp đồng tuyển dụng đối với ngưới nước ngoài
Tải về
1. Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
Tải về
1. Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động
Tải về
1. Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài 400.000 đồng/Giấy phép 1. Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2. Bộ luật Lao động 1994
3. Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002
4. Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
5. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
6. Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7. Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. Thông tư 13/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. Bộ luật lao động sửa đổi 2007
10. Bộ Luật lao động sửa đổi 2006
11. Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động. - Hà Nội

Menu