Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lại khôi phục Giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng đối với các trường hợp bị xử lý do vi phạm Luật Giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lại khôi phục Giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng đối với các trường hợp bị xử lý do vi phạm Luật Giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-086130-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở đào tạo lái xe
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Được cấp lại Giấy phép lái xe sau 10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng