Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-145614-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá thông tin cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá thông tin các huyện, thị, thành;
- Căn cứ hồ sơ nộp phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện lập danh sách các cơ sở đủ điều kiện kèm theo hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ( Danh sách phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện) ,
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa nếu thấy hợp lệ chuyển phòng chuyên môn báo cáo lãnh đạo Sở thực hiện công tác thẩm định và cấp phép;
- Thành lập Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (có sự tham gia của lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện) tiến hành thẩm định. Kết quả thẩm định được coi là cơ sở để thực hiện việc cấp hay không cấp giấy phép theo quy định.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mấu( có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).
- Sơ yếu lý lịch của chủ cơ sở kinh doanh (xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).
- Bản cam kết của chủ cơ sở kinh doanh (theo mẫu).
- Văn bằng chuyên ngành Văn hoá nghệ thuật của người điều hành hoạt động trực tiếp phòng khiêu vũ ; Hợp đồng giữa người xin cấp giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ.
- Bảng kê trang thiết bị phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ.
- Văn bản chứng nhận quyền sử dụng địa điểm kinh doanh vũ trường( Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất và QSH nhà ở hoặc hợp đồng thuê nhà).
- 02 ảnh chân dung (3 x 4).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Phí thẩm định - 150.000đ/phòng/giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh tại TP Việt Trì và TX Phú Thọ.- 75.000đ/phòng/giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh tại các huyện khác

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Menu