Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-180471-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Du lịch - Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng