Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-009811-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng