Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-031815-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo mục 1.3 Khoản 1 Phần IV Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL)
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện gửi một (01) bộ hồ sơ đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1
Bước 2: + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì làm biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định thủ tục
+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tổ chức thẩm định điều kiện hành nghề theo quy định, cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.
 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng từ 7g30 đến 11g30 (từ thứ hai đến thứ bảy)
+ Chiều từ 13g00 đến 16g30 (từ thứ hai đến thứ sáu)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
(1). Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên
(2). Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng chống cháy, nổ
(3). Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng
(4). Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
(5). Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2
(6). Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép
(7). Phù hợp với quy hoạch karaoke được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

(theo điểm i Khoản 6 Điều 2 Nghị định 01/2012/NĐ-CP)
(1). Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu số 3 phụ lục ban hành kèm Thông tư 05/2012/TT-BVHTT ngày 02 tháng 5 năm 2012)
(2). Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Phí, lệ phí (sửa đổi, bổ sung) + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000đ/giấy+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000đ/giấy 1. Thông tư 156/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Menu