Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-144763-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá thông tin cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá thông tin các huyện, thị, thành;
- Căn cứ hồ sơ nộp phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện lập danh sách các cơ sở đủ điều kiện kèm theo hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ( Danh sách phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa nếu thấy hợp lệ chuyển phòng chuyên môn báo cáo lãnh đạo Sở thực hiện công tác thẩm định và cấp phép;
- Thành lập Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch ( có sự tham gia của lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện) tiến hành thẩm định. Kết quả thẩm định được coi là cơ sở để thực hiện việc cấp hay không cấp giấy phép theo quy định.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Địa điểm hoạt động kinh doanh Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tính ngưỡng, ton giáo, di tích lịch sử- văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ.
- Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không mầu, bên ngoaifcos thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
- Địa điểm kinh doanh Karaokee trong khu vực dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề
- Phù hợp với quy hoạch về Karaokee của địa phương.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).
- Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu cư trú).
- Bản cam kết của chủ cơ sở kinh doanh (theo mẫu hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Văn bản chứng nhận quyền sử dụng địa điểm kinh doanh Karaoke ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê nhà).
- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề hoặc văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến gì đối với kinh doanh Karaoke ( Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).
- 02 ảnh chân dung (3 x 4).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Phí thẩm định - 150.000đ/ phòng/giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh tại TP Việt Trì và TX Phú Thọ.- 75.000đ/phòng/giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh tại các huyện khác

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ

Menu