Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-231932-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn
Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Nghiệp vụ Văn hóa thẩm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường (theo mẫu)
Bản sao có công chứng bằng Trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận

Menu