Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-114747-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng