Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên, chủ rừng là tổ chức - Bắc Kạn

Thông tin

Số hồ sơ: T-BKA-059465-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm; Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng