Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-229035-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận hồ sơ
- Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng