Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS347
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng