Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ngoài - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-004643-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ kế hoạch đầu tư Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các Tỉnh có liên quan
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng