Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khiêu vũ thể thao - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động khiêu vũ thể thao - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-014261-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng