Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-233899-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng