Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-202526-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động; nếu không cấp giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng