Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-256241-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cà Mau
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng