Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-BS85
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng