Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (trường hợp cấp đổi) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (trường hợp cấp đổi) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-104992-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Lãnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng