Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép điều chỉnh thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà Nội theo qui định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-035385-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng