Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268255-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định (Phụ lục 2)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng