Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS32
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày Chủ nhật, lễ, tết)
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hoà) theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận.
+ Nhận kết quả.
Thời gian trả hồ sơ: 07 ngày làm việc. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp, qua hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng)
Bằng cấp chuyên môn qua hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng)
Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế
03 ảnh màu chụp chính diện, không đeo kính, phông nền màu trắng (kích thước 3x4 cm)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí 400.000đồng/giấy

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài - Phú Yên

Menu