Thủ tục hành chính: Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với tập thể, cá nhân in lụa, in laser, photocoppy, in phun màu, các cơ sở đóng xén sản phẩm in, dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, Karaoke, các hợp tác xã, tổ hợp tác làm ngành nghề kinh doanh, cho thuê lưu trú) tại Công an cấp huyện - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đối với tập thể, cá nhân in lụa, in laser, photocoppy, in phun màu, các cơ sở đóng xén sản phẩm in, dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, Karaoke, các hợp tác xã, tổ hợp tác làm ngành nghề kinh doanh, cho thuê lưu trú) tại Công an cấp huyện - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS160
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ký xác nhận vào bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng