Thủ tục hành chính: Cấp giấy gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-018106-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng