Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy Công nhận hộ nghèo - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy Công nhận hộ nghèo - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-089274-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong tháng 11 và chậm nhất đến 15 tháng 12 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng