Thủ tục hành chính: Cấp giấy chuyển hộ khẩu - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chuyển hộ khẩu - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS708
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thành phố Phủ Lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an thành phố Phủ Lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chuyển hộ khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng