×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-BS113
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng