Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-058808-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (02 Trần phú Tam kỳ)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thuyết minh viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Bộ Phận tiếp Nhận và Trả kết Quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết, nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp phép. Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp phép Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch ra Quyết định cấp phép
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy phép tại phòng 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Đơn đề nghị xin cấp, đổi, cấp lại (cá nhân tự lập mẫu)
Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan hiệu lực
1. Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam

Menu