Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (tái kiểm tra) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (tái kiểm tra) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-072625-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày liên tục kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biển hiệuGiấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng