Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm - Yên Bái

Thông tin

Số hồ sơ: T-YBA-115078-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi công bố kết quả thi đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng