Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-117027-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tùy thuộc vào thời gian mở lớp tập huấn và kết quả thi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng