Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-117823-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền ký giấy, 45 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng