Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-175538-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chuyên viên theo dõi công tác giống
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ thủ tục hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng