Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-087138-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Đồng Tháp
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết thủ tục: 45 phút /01 phương tiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Sổ chứng nhận kiểm định; - Giấy hẹn chờ đăng ký; - Tem kiểm định.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng