Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS526
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý Vận tải Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp.
Cách thức thực hiện: Giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Kiểm định phương tiện: Thực hiện tại địa điểm Chủ phương tiện đề nghị
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tem an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; Sổ kiểm định và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng