Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo (đồng hồ nước, cân đồng hồ, cột bơm nhiên liệu, công tơ điện, áp kế, tacximet, cân ô tô, cân bàn, cân trạm trộn, các loại quả cân) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo (đồng hồ nước, cân đồng hồ, cột bơm nhiên liệu, công tơ điện, áp kế, tacximet, cân ô tô, cân bàn, cân trạm trộn, các loại quả cân) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-078703-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng