Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS514
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng