Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-192813-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trạm Thú y
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 26)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng