Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1028
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng