Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ngoại - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-150374-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản Lý Hành Nghề - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi hồ sơ đủ điều kiện theo Quy định của Bộ Y tế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng