Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-098969-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Công dân đến nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả trả lời tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL- UBTVQH11 ngày 25/02/2003)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng