Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; Cơ sở dịch vụ làm răng giả; Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà và Cơ sở dịch vụ kính thuốc) - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; Cơ sở dịch vụ làm răng giả; Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà và Cơ sở dịch vụ kính thuốc) - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-042858-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng