Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở xuống và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-056593-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tuỳ theo ngành nghề và quy mô dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng