Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và dự án do thủ tướng chấp thuận chủ trương) - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và dự án do thủ tướng chấp thuận chủ trương) - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-052682-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng