Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo đề nghị của Nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo đề nghị của Nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS269
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan tùy thuộc từng dự án
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc-Số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng