Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi Gấu - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi Gấu - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114002-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thú Y, Phòng Cảnh sát môi trường, Ủy ban nhân dân xã sở tại
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng