Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-178111-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo công khai lần cuối
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng